Privacybeleid

Kinekidz vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd en uw privacy wordt gerespecteerd.
In deze algemene privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Kinekidz houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt o.a. met zich mee dat wij:

 •  uw gegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerken;
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
  deze zijn verstrekt;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke
  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 •  erover waken dat uw gegevens juist zijn;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van uw persoonsgegevens;
 • technische en organisatorische maatregelen hebben genomen die
  de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
  wijzen en deze rechten respecteren.

Wil je meer weten over ons cookiebeleid? Lees het hier na. 

Wil je meer weten over onze algemene voorwaarden? Lees het hier na.

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij de zaakvoerders via mail: info@kinekidz.be

Over ons

Kine Kidz is een multidisciplinaire kinderpraktijk met een enthousiast team van kinesitherapeuten, logopedisten en psychologen. Onze therapeuten hebben elk hun eigen specialisatie en expertise, waardoor we een ruime ondersteuning aan uw kind kunnen bieden.  We zijn opgeleid om de kinderen spelenderwijs te stimuleren in hun ontwikkeling.  Spelend leren staat dan ook centraal in onze praktijk.

De omgeving waarin uw baby, kind of adolescent terecht komt, is volledig op hun maat opgebouwd, waardoor het voor de kinderen en daardoor ook voor de ouders snel vertrouwd en veilig zal aanvoelen.