Psychologie

Psychologie

Bij onze psychologen kan u terecht voor zowel diagnostiek als psychologische begeleidingen. 

Psychodiagnostisch kan u bij ons terecht voor volgende zaken:

 • Intelligentie-onderzoek:
  • Korte afname i.k.v. terugbetaling voor logopedie
  • Volledige versie 
 • (voor)Onderzoek ontwikkelingsstoornissen
 • Aandachts-en concentratieonderzoek
 • Belevingsonderzoek

Kinderen en adolescenten kunnen zich aanmelden binnen onze praktijk tussen de leeftijd van 2.5 en 16 jaar voor psycho-diagnostiek. 

Op vlak van begeleidingen zijn onze kinder-en jeugdpsychologen gespecialiseerd in volgende thema’s:

 • (faal)Angst,
 • Stemming
 • Zelfbeeld en assertiviteit
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Emotieregulatie
 • Rouw en verlies
 • Sociale problemen
 • Assertiviteitstraining
 
Bovenstaande thema’s worden via verschillende methodes aangepakt: 
 • Psychodynamische therapie 
 • Gesprekstherapie
 • MBCT-mindfulness based cognitieve therapie
 • Psycho-educatie / psychotherapie
 • Speltherapie

Onze visie

De samenwerking tussen meerdere disciplines intern in onze praktijk in combinatie met overleg met externe zorgverleners, artsen, scholen,… vinden wij een enorme meerwaarde. Onze therapeuten volgen regelmatig bijscholingen en we hebben ook op regelmatige basis intercollegiaal overleg. Op deze manier trachten we de beste zorg te bieden aan al onze patiënten.