Kinesitherapie

Kinesitherapie

Als kine-team bieden wij zowel diagnostische als therapeutische begeleiding aan voor diverse motorische moeilijkheden.

Voor diagnostiek of motorische screening kan u zich bij ons aanmelden voor baby’s/kinderen/adolescenten tussen de leeftijd van 0-18 jaar

Bij aanmelding gaan we aan de slag met een intake of vragenlijst, van waaruit we een keuze maken in de testings die afgenomen worden. 
Na afname van het onderzoek en analyse van de resultaten plannen we een overlegmoment in om de resultaten en het mogelijke therapeutische traject samen te overlopen. Wanneer gewenst kan er ook steeds een overleg met de school of andere betrokken instanties plaats vinden.
Bij vermoeden van DCD/dyspraxie werken wij voor een effectieve diagnose samen met kinderneurologen uit nabij gelegen ziekenhuizen. 

Voor therapie kan u bij ons terecht voor volgende specialisaties binnen de kinesitherapie:

Voor kinderen met een neuromotorische aandoening of vermoeden hiervan is therapeutische ondersteuning van essentieel belang voor hun levenskwaliteit.  Deze kinderen volgen we steeds op in samenwerking met gespecialiseerde centra in universitaire ziekenhuizen en lokale kinderartsen en neurologen. Voor de behandeling van kinderen met deze problematiek werken wij volgens het BOBATH-concept.  Voor meer info hierover verwijzen wij jullie graag door naar de website van de Belgische Bobath Vereniging ( https://www.bobath.be)

Om te kunnen bewegen en spelen hebben kinderen heel wat basisvaardigheden nodig. Denk maar aan spierkracht, evenwicht, proprioceptie, sensomotoriek, coördinatie,…  Wanneer bepaalde facetten van de motorische ontwikkeling trager of moeizamer verlopen, kan dat ervoor zorgen dat kinderen ergens in hun fijn- of grofmotorische ontwikkeling uitvallen. Spelenderwijs proberen we tijdens onze therapie te oefenen op de facetten die bij uw kind moeizamer verlopen en trachten we de hulpvragen van zowel kind, ouders als school mee te integreren in onze therapieën. Naast het louter motorische aspect houden we ook rekening met andere factoren van de ontwikkeling zoals visuomotorische vaardigheden, sociaal-emotionele aspect, cognitie van het kind,… Steeds wordt er gezocht naar een persoonlijke en meest passende aanpak bij het kind. 

Respiratoire kinesitherapie of ademhalingskiné richt zich op patiënten met ademhalingsproblemen, die zowel van obstructieve als restrictieve aard kunnen zijn. (mucoviscidose, Primaire ciliaire dyskinesie of PCD, brochitis of bronchiolitis). Bovendien kan deze ademhalingskiné ook aangewezen zijn bij klachten van hyperventilatie of voor relaxatietherapie. 

Technieken die hierbij gebruikt kunnen worden zijn:

  • Het aanleren van een correcte en functionele ademhaling
  • Reinigen van de luchtwegen: (geassisteerde) autogene drainage 
  • Relaxatie
  • Thoraxmobilisatie 
  • Algemene conditie/krachttraining

Voor sommige kinderen verloopt het behalen van motorische mijlpalen zoals rollen, kruipen, stappen,… moeizamer en anders. Extra stimulatie en ouderinstructie kunnen hier helpen om het kind hierbij te ondersteunen.

Bij sommige kinderen is er sprake van een asymmetrische ontwikkeling, waardoor kinderen een voorkeurskant of afgevlakt hoofdje (plagiocephalie) kunnen ontwikkelen. Bij deze kinderen werken we een eventuele torticollis los via manuele technieken en volgen we de plagiocephalie op. Naast de passieve mobilisatietechnieken geven we ook een actief oefenschema (thuisoefenprogramma) om naar een zo symmetrisch mogelijke ontwikkeling toe te werken.

Bent u zwanger? Dan willen wij u alvast van harte proficiat wensen! Wij staan binnen onze praktijk ook klaar om u tijdens deze bijzondere periode te begeleiden. 

Tijdens de zwangerschap kan u prenatale kinesitherapie volgen om u voor te bereiden op de bevalling. Ademhalingsoefeningen, houdingen om weeën op te vangen, een juiste perstechniek kunnen hierbij aangeleerd worden. Tevens vinden wij het belangrijk om al een oefenschema mee te geven voor tijdens de zwangerschap en de eerste weken na de bevalling, om de basis core (stabiliteit) en bekkenbodem te onderhouden. 

Na de bevalling kan u postnatale kinesitherapie volgen om uw bekkenbodemspieren en buikspieren weer terug op te trainen. Door het volgen van postnatale kine kan u de kans op incontinentie of andere secundaire klachten verminderen en orgaanverzakkingen op lange termijn voorkomen.

Onze visie

De samenwerking tussen meerdere disciplines intern in onze praktijk in combinatie met overleg met externe zorgverleners, artsen, scholen,… vinden wij een enorme meerwaarde. Onze therapeuten volgen regelmatig bijscholingen en we hebben ook op regelmatige basis intercollegiaal overleg. Op deze manier trachten we de beste zorg te bieden aan al onze patiënten.