Logopedie

Logopedie

Je kan bij onze logopedisten terecht voor zowel diagnostiek en behandeling van:

Niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend dat het lees-, schrijf- en/of rekenproces spontaan op gang komt. Na een gericht onderzoek starten we onze therapie op en bepalen we de nodige therapiedoelen in overleg met de ouders en de school. Op een speelse manier werken we rond rekenen, lezen of schrijven, waarbij we de ouders waar nodig ook als co-therapeut inschakelen om de aangeleerde zaken thuis verder in te oefenen. 

Wanneer een kind in vergelijking met leeftijdsgenoten niet alle klanken correct kan uitspreken of gebruiken, spreken van een articulatie moeilijkheid. Stap voor stap zal de juiste productie van de klank aangeleerd worden, om deze daarna te integreren in het spontaan spreken. Het kan ook voorkomen dat de articulatie moeilijkheden samen voorkomen met afwijkend mondgedrag of slikproblemen, wat dan ook aan bod kan komen binnen de therapie.

Bij sommige kinderen komt de taalontwikkeling vertraagd of afwijkend op gang. Er kunnen moeilijkheden zijn met woordenschat, zinsbouw, woordvinding en verhaalopbouw. Ook het taalbegrip kan dan onvoldoende ontwikkeld zijn. Door een gerichte en speelse aanpak zullen we de taalvaardigheid en communicatie van je kind stimuleren.

Binnen de oromyofunctionele therapie wordt er getracht om afwijkende slikpatronen en foutieve mondgewoonten zoals duim- of vingerzuigen, open mondgedrag, lage tong-ligging te corrigeren. Deze foutieve gewoonten kunnen een invloed hebben op de stand van de tanden. Binnen de therapie worden de correcte bewegingen en spierfuncties aangeleerd om de negatieve effecten van de afwijkende mondgewoonten te voorkomen of herstellen. Op regelmatige basis doen onze logopedisten ook objectieve metingen om alles in kaart te brengen. Tot slot wordt er ook gewerkt aan het verkrijgen van een correct slikpatroon en de juiste plaatsing van de tong bij uitspraak van letters en woorden.

Blind leren typen is onmisbaar geworden in deze digitale wereld en kan van nog grotere waarde zijn voor kinderen met leerproblemen. Al van in de lagere school mogen leerlingen vaak van chromebooks of laptops gebruik maken en ook later wordt verwacht om vlot met de computer aan de slag te kunnen. TYP 10 wil voor iedereen het blind leren typen zo haalbaar en aangenaam mogelijk maken. We werken hierbij op een unieke en speelse manier, die rekening houdt met het eigen tempo en leervermogen van elk kind. Zo wordt elke letter gekoppeld aan een kleur, woord en beeld, waardoor de kinderen een visuele ondersteuning krijgen bij het blind typen.

 

De lessen kunnen zowel individueel als in kleine groepjes gegeven worden.

 Niet altijd gaat de voeding even gemakkelijk, logopedische begeleiding kan dan zelfs op heel jonge leeftijd al opgestart worden om de kinderen en ouders op weg te helpen. 

Onze visie

De samenwerking tussen meerdere disciplines intern in onze praktijk in combinatie met overleg met externe zorgverleners, artsen, scholen,… vinden wij een enorme meerwaarde. Onze therapeuten volgen regelmatig bijscholingen en we hebben ook op regelmatige basis intercollegiaal overleg. Op deze manier trachten we de beste zorg te bieden aan al onze patiënten.